Ståuppkomik

830239-microphoneDet finns många olika former av komedi, ståuppkomiken är bara en av dem, men det har en speciell plats i mångas hjärtan.De flesta är nog redan bekant med denna form, det är där en person ensam framför publik som talar och skämtar till det. I denna form av komedi är monologer väldigt vanliga, en del väljer att berätta en lång historia med många roliga element medan andra föredrar att hoppa från ämne till ämne, från situation till situation. Ett viktigt element för ståuppkomiker är improvisation, de mest framgångsrika inom detta vet hur man läser sin publik och är bra på att spinna vidare på något som de reagerar mest på. En del komiker brukar även ta direktkontakt med publiken och låta dem vara en del av uppträdandet genom att ställa frågor och svara på respons från dem.Ståuppkomiken har en längre historia än många tror, det tros nämligen ha börjat redan på 1700- och 1800-talen i varietéföreställningar.